Konstrukce automatik

V současné době jsou používány tři konstrukční typy potápěčských automatik: pístová vyvážená, pístová nevyvážená a vyvážená membránová. Tato označení se vztahují k typu konstrukce prvního stupně automatiky.

Pístový první stupeň

V pístových prvních stupních je použit dutý kovový píst, která spolu s masivní pružinou ovládá ventil mezi vysokotlakou a středotlakou komorou prvního stupně (více zde). Píst se skládá z hlavy o průměru cca 2,5 cm a dříku o průměru cca 7 mm. Konec dříku dosedá na vysokotlaké sedlo z tvrdého plastu. Tím odděluje vysokotlakou a středotlakou komoru.

Pokud není první stupeň pod tlakem, je konec dříku pístu odtažen od vysokotlakého sedla již zmíněnou pružinou. Ve chvíli, kdy je otevřen ventil láhve, proudí směs z láhve do vysokotlaké komory prvního stupně a skrze dřík pístu i do středotlaké komory. Když tlak ve středotlaké komoře dosáhne hodnoty středotlaku, tento tlak "přetlačí" pružinu, dřík pístu dosedne na vysokotlaké sedlo a tím je středotlaká komora uzavřena. Tento cyklus se opakujě při každém snížení tlaku ve středotlaké komoře, tedy i při každém nádechu potápěče.

Vyvážený vs. nevyvážený pístový první stupeň

Vyvážený pístový první stupeň je konstruován tak, aby středotlak jím dodávaný měl stále stejnou hodnotu bez ohledu na tlak v láhvi. Naproti tomu u nevyváženého pístového prvního stupeně hodnota tředotlaku mírně klesá s tím, jak se láhav vyprazdňuje. Obě dvě konstrukce mají své výhody, jakkoliv je vyvážený pístový první stupeň považován za více výkonný (měřeno množstvím dodávané směsi za minutu). Vzhledem ke složitější konstrukci je ale i dražší.

Výhody a nevýhody pístového prvního stupně

 • Výhody pístového prvního stupně:
  • jednoduchost, především u nevyvážených konstrukcí
  • životnost
  • potenciál vysokého výkonu vyvážené konstrukce
 • Nevýhody pístového prvního stupně:
  • možnost zamrznutí a free-flow
   Některé vnitřní části prvního stupně jsou vystaveny přímému kontaktu s okolní vodou, což při potápění ve studené vodě může vést k zamrznutí automatiky v otevřeném stavu (free-flow). Tyto části je možné od okolní vody izolovat použitím speciálních silikonů, které však výrazně zvyšují cenu servisu prvního stupně automatiky.

Membránový první stupeň

Membránové první stupně využívají silnou gumovou membránu, která spolu s masivní pružinou ovládá ventil mezi vysokotlakou a středotlakou komorou prvního stupně (více zde) spolu se sekundární pružinou a plastovým čepem. 

Jestliže není první stupeň pod tlakem, tlačí hlavní pružina z vně na membránu, která tlačí na čep a odděluje plastové vysokotlaké sedlo od ústí kovového přívodu směsi. Při otevření přívodu vzduchu z láhve dochází k vydutí membrány směrem z prvního stupně, což, po dosažení hodnoty středotlaku, způsobuje dosednutí vysokotlakého sedla na ůstí přívodu směsi. Tento proces je opakován při každém nadechnutí.

Tato konstrukce umožňuje velmi jednoduše zkonstruovat vyvážený první stupeň, který dodává konstantní středotlak bez vlivu hodnoty tlaku v láhvi. Proto je drtivá většina současných membránových prvních stupňů vyvážená.

Výhody a nevýhody membránového prvního stupně

 • Výhody membránového prvního stupně:
  • spolehlivost při potápění ve studené vodě
   Částí prvního stupně nepřichází do styku s okolní vodou.
  • je snažší udržovat automatiku čistou
   Jelikož vnitřní části nepřicházejí do styku s okolní vodou, je minimalizována možnost vnitřní koroze způsobená především slanou vodou.
 • Nevýhody membránového prvního stupně:
  • z pohledu servisu je potřeba vyměnit více částí, některé servisy to zohledňují v ceně (ne mojeAutomatika.cz)
  • menší možný výkon (množství směsi dodávané za minutu) než u výkonných pístových prvních stupňů.
   Na druhou stranu všechny prodávané kvalitní automatiky disponují dostatečným výkonem pro rekreační potápění.